• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 güneşin doğduğu yer ArdahanGüneşin Doğduğu Yere Hoşgeldiniz.....
  • Ardahan Rehberi Sizindir
  • İş Yerlerinizi Ücretsiz olarak Tanıtabilirsiniz.
  • Ardahan Rehberine Ücretsiz İlan Verebilirsiniz
  • İlanlarınızı Bütün Ardahan'lılar Görür
  • Çıldır Gölü Balık Lokantaları, ücretsiz ilan verebilirsiniz
  • Ardahan Rehberi Sizidir
  • Ücretsiz İlan Verin
  • Ardahan Rehberi Sizidir
  • Ardahan Rehberi Sizindir
  • Ardahan ile ilgili düşüncelerinizi Formda paylaşın
  • ARDAHAN REHBERİ ÜCRETSİZDİR
  • Burada işletmenizi ücretsiz olarak tanıtabilirsiniz.
  • Kaşar Üreticileri Ücretsiz İlan Verin
  • Reklamınız Ardahan Rehberinde ücretsiz yayınlansın
  • Damal Bebeği İlanlarınızı Ücretsiz Yayınlıyoruz
  • Ardahan Rehberi Sizindir ürünlerinizi tanıtabilirsiniz.
  • Ardahan'lı Peynir Üreticileri
  • İlanlarınızı ücretsiz olarak yayınlıyoruz
  • Ardahan'lı Turizmciler, ücretsiz ilan verin
  • Ardahan Rehberinde ilan vermek ücretsizdir.

Ardahanda Arıcılık

ARDAHAN’DA ARICILIK
                                 
Ardahan  Arıcılıkta Önemli Bir Gen Merkezidir
Ardahan, dünyada tescilli 4 ekonomik verimli arı ırkından biri olan Kafkas arı ırkının gen merkezi olma özelliğini taşımaktadır Ardahan endüstri atıklarından ari, çevresel kirlenmelerden uzak, nüfusu az ve bakir coğrafyasıyla randımanlı endemik Kafkas arı ırkının kaliteli bal üretebilmesi için uygun bir bitki florasına sahiptir.
Ardahan’da Kafkas arı ırkı ve bakir coğrafya bir araya geldiğinde kendine has lezzetli ve kaliteli Ardahan balı üretimi gerçekleştirilebilmektedir. Ardahan balı markalaşma konusunda önemli bir potansiyel arz etmektedir.
2010 yılı verilerine göre, Kafkas Arı Irkı Gen Merkezi illerinden biri olan Ardahan’da yaklaşık 68 bin kovandan 1.022 ton bal üretimi yapılmıştır. Kovanbaşına bal verimliliği bakımından Ardahan yaklaşık 15 Kg ile Türkiye ortalamasının üstündedir.


Ardahan 
Bal Üretiminde Bölgede Şampiyon
2010 yılından Ardahan, Artvin, Kars, Iğdır ve Ağrı’da gerçekleştirilen 2.198 ton bal üretiminin 1.022 tonu (%46,5) Ardahan üretilmiştir. Ardahan’dan daha fazla kovan sayısına sahip olan Kars’ta ise 486 ton (%22) bal üretimi gerçekleştirilmiştir. Bölgede kovan başına  Ağrı’dan sonra (21 kg) en yüksek bal verimi Ardahan’da olmaktadır.
Ardahan bölgede koloni varlığı, bal üretimi ve kovan başı verim yönünden çok iyi durumdadır. Ardahan kovan başına verim açısından Ağrı’nın gerisinde olmasına rağmen kovan sayısı ve toplam bal üretimi yönünden Ağrı’nın neredeyse 3 katından fazla bir üretime sahiptir. Görülüyor ki Ardahan, Artvin, Kars, Iğdır ve Ağrı’da üretilen bal üretiminin neredeyse yarısını gerçekleştiren Ardahan’da arıcılık için elverişli iklim koşulları, doğal bitki çeşitliliği ve arıcılıkla ile ilgili gelenek ve kültür bulunmaktadır.
Arıcılık Önemli Bir Geçim Kaynağıdır
Ardahan’da arıcılıkla yaklaşık 800 aile uğraşmakta ve geçimleri için arıcılıktan hatırı sayılır bir gelir elde etmektedirler. Bu durumda il nüfusunun yaklaşık yüzde üçü arıcılıkla uğraşmaktadır. Bu rakam ise Türkiye potansiyelinin binde 2’sine tekabül etmektedir.
Ardahan’da Arı Yetiştiricileri Birliği’ne kayıtlı 561 arıcılık işletmesi mevcut olup, kayıtlı kovan sayısı 43.427’dir. İldeki arıcılık işletmelerinin % 35’i Ardahan’ın merkezinde bulunmaktadır.              
 
Diğer arıcılık işletmelerinin çoğunluğu Hanak ve Posof ilçelerinde yoğunlaşmaktadır. Ardahan’daki ortalama işletme büyüklüğü 77 kovandan oluşmaktadır.
Ardahan yöresinde 100 bin koloniye yetecek miktarda nektar olduğu söylenmektedir.  
Artvin ilinden her yıl 20 bin civarında koloni yaz dönemi bal sezonu için Ardahan’a gelmektedir. Yazın Ardahan ili sınırları içerisindeki koloni sayısı 70 bin civarına ulaşabilmektedir.  
           
 
Ardahan Arıcılığı ve Balı Neden Özgündür?
Ardahan arıcılığını özgün kılan etmenlerin başında Ardahan’ın bakir toprakları ve zengin bitki florası gelmektedir.
Ardahan topraklarının yaklaşık %80’i arılar için uygun çiçekli bir araziye sahiptir. Arıların kullandığı arazilerin çok önemli bir kısmı tarımda kullanılmamaktadır.
Ardahan topraklarında herhangi bir suni kimyasal atık veya kalıntı yoktur ve sulama yapılmayan alanlar çoktur. Doğal ortamlarda ve doğal yollarla yetişen çiçeklere arazilerin çoğunda rastlamak mümkündür. Bu yüzden ilkbaharın sonu ve yaz mevsiminde Ardahan yaylaları bir çiçek cenneti gibidir. Bu mevsimde uçsuz bucaksız çiçekli meralara bakmaya doyulmaz. Ardahan balını özgün ve diğer ballardan farklı kılan en önemli özelliklerinden biri doğal arazilerde yetişen çeşitli çiçeklerden alınan nektarlarla yapılmasıdır.


Kafkas Arısı Neden Özgündür?
Ardahan balını özgün ve kaliteli yapan başka bir özelliği biri ise bölgeye uyum sağlamış olan Kafkas Arısıdır.
Kafkas Arısı dünyada bilinen ve ekonomik değeri olan sahip dört arı ırkından biridir.  Orta Kafkasların yüksek vadilerinden köken alan Kafkas Arısı “Hayvan Irklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik” esaslarına göre hazırlanmış olan ‘Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ (2004/39)’ kapsamında tescil edilmiş bulunmaktadır.
Kafkas Arısı 7,2 mm uzunluğunda olan diliyle diğer arı ırklarından daha üstündür.  Uzun dili sayesinde Kafkas Arısı derin tüplü çiçeklerden daha kolay nektar alabilmekte ve bu nedenle Ardahan balının kendine has aroması oluşabilmektedir. Kafkas Arısın diğer üstün özelliklerinden biri ise % 10-12 civarında şeker oranına sahip çiçek nektarlarından bal yapabilme yeteneğinin olmasıdır. Diğer ırk arılardan farklı kılan bu özelliği sayesinde daha fazla bal üretilebilmektedir. Ayrıca Kafkas arısı bölgenin soğuk iklim koşullarına uyum gösterebilmektedir. Soğuğa dayanıklı olan Kafkas arısı aynı zamanda çalışkandır ve saldırgan değildir. Bununla birlikte, Kafkas Arısı propolis düşkün bir ırk olduğundan yan ürünlerden biri olan prepolis üretiminde oldukça verimli bir arı ırkıdır.1-Sağlıklı, hijyenik ve güvenilir bal üretimi için  gelir, alt yapı ve yetiştirici bilincinin yetersiz olması.
2-Arı Ürünleri (bal, polen, propolis, bal mumu, arı sütü ve arı zehri) üretiminin istenilen düzeyin altında olması.
3-Organik arıcılığa rağbetin az oluşu.
4-Kışlatma tesis ve mekânları bakımından yetersizlikler.
5-Gezginci arıcılıkta yaşanan sorunlar.
6-Ardahanda önceden yeterince  var olan endemik ballı bitki varlığının azalmaya başlaması.
7- Yabancı arılar ve gezginci arılar nedeniyle Kafkas Arı ırkının saflığının korunmasında yaşanan sorunlar.
8-Tanıtım ve pazarlamada yaşanan sorunlar.
9-Markalaşma olmaması ve bu husustaki çalışmaların yetersizliği.
10- Arıcılığın çok yönlü desteklenmesindeki ve teşvik edilmesiyle ilgili sorunlar.
11- Arılarda verim düşüklüğü.
12-Arılarda Yetersiz bakım – besleme sorunları.
13-Arı hastalık ve zararlıları ile mücadelede yaşanan sorunlar.
14-Ana arı ıslah ve değiştirme çalışmalarının yetersizliği.
15-Yarı zamanlı arıcılık nedeniyle yeterli üretim yapılamaması.
16-Arıcılığın ana meslek olarak görülmeyişi.
17-Arıcıların eğitim düzeylerinin yüksek olmayışı.